Goelen en Gaukema
dummy-img-3

Waarom?

Naast het aantrekken van talent en vervolgens het juiste talent selecteren en ontwikkelen, is aandacht schenken aan het behoud van talentvolle medewerkers vaak een vergeten troef binnen organisaties. Een goed en structureel beleid ontwikkelen zodat talent binnen een organisatie eenvoudig ontdekt en ontwikkeld wordt, kan een oplossing bieden. Ervaring leert ons dat organisaties vaak baat hebben bij een objectieve analyse richting inschatten van het aanwezige kapitaal.

Aanpak

Een objectieve inschatting van het huidige potentieel aanwezig bij uw medewerkers vormt de basis van competentie- of talentmanagement. Rekening houdend met de doelstellingen, visie en cultuur van de organisatie, adviseren we op een constructieve wijze wat specifiek nodig is voor een optimaal talentmanagement. Denk hierbij aan interne opleidingen of tools die het aanwezige potentieel screenen en testen. Ook externe begeleiding kan de mogelijkheid bieden om het zogenoemde ‘onzichtbaar’ talent, vaak verstopt onder de dagelijkse routine, te ontdekken.

Onze troeven
  • Diepgaand inzicht in cultuur en DNA van uw organisatie zorgt voor maatwerk.
  • Het aanbieden van perspectieven en alternatieven inzake individuele loopbaan.
  • Structureel beleid rond talent maakt uw organisatie sterker.