Goelen en Gaukema
_DSC4711

Waar mensen samenwerken is er kans op wrevel en onenigheid, niet alleen tussen individuen maar ook tussen teams of zelfs tussen werkgever en werknemer. Dieper onderliggende dynamieken liggen vaak aan de oorzaak. Belangenverschillen hebben meer dan eens een negatieve impact op de organisatiewerking, het welbevinden en de productiviteit.

Conflicten zijn evenwel niet uit te sluiten maar kunnen, indien op de juiste manier gemanaged, ook een opportuniteit betekenen voor de organisatie. Een goed conflictmanagement is dan ook cruciaal m.b.t. het bewaren van de interne cohesie maar zeker ook bij het aangaan van bv. veranderingsprocessen.

We assisteren organisaties en leidinggevenden om zich deze processen en methodieken eigen te maken, zowel op een beleidsmatig als op een praktisch niveau. Hierbij hebben we zowel oog voor de groepsidentiteit als de individuele belangen.

 

Onze troeven

  • Op tijd detecteren en inperken van spanningen op de werkvloer om escalaties en uitval te vermijden.
  • Creëren van een positieve interne dynamiek en vlottere samenwerkingen.
  • Nieuwe ideeën en initiatieven bij medewerkers aanwakkeren.